Fortell din historie
Ola Nordmann drar vestover

Ta kontakt

Du kan ta kontakt med Ola Nordmann prosjektet ved Universitetet i Sheffield via epost olanordmann@sheffield.ac.uk.

Dersom du ønsker å ta kontakt med prosjekt teamet via post, ber vi deg om å adressere til:

Professor Andrew Linn
School of English Literature, Language and Linguistics
Jessop West,
1 Upper Hanover Street,
Sheffield
S3 7RA
UK

Vi vil ikke kunne motta post hvor porto ikke er betalt av avsender, og vi ber om at alt som blir sendt er kopier da vi ikke har mulighet til å sende orginaler tilbake.

Ola Nordmann